Hur vi behandlar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 så trädde Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, ”GDPR") i kraft i Sverige. Campus X i Umeå AB inklusive dess dotterbolag (”Campus X”) använder sig av förvaltaren Balticgruppen AB för hantering av fastighetsbeståndet och de agerar även som personuppgiftsbiträde för Campus X. För information om hur Campus X via Balticgruppen AB hanterar dina personuppgifter se information på https://www.balticgruppen.se/gdpr/.